beursvloer-best-oirschot

Is de "match" vrijblijvend?

Als er een "match"gesloten is, dan wordt dit vastgelegd. Het is uiteraard dan wel de bedoeling dat de overeengekomen prestaties later ook geleverd worden. De overeenkomsten hebben een sociaal karakter. Op de beursvloer wordt iedere "match" officieel vastgelegd en ondertekend door de partijen. De hoekman zal hier assisteren en de notaris zal de deal bekrachtigen en bijtekenen in het totaal aan gemaakte matches.

Wat is de functie van de Hoekmannen

Zoals bij een echte beurs zijn er z.g.n. "Hoekmannen". Deze zijn op de hoogte van de vraag en de aanbodkant en proberen deze met elkaar in contact te brengen. Wie aanwezig was op de informatiebijeenkomst in Oirschot of Best heeft al gezien dat de presentator ook heel snel vraag en aanbod bijeen winst te brengen. Zo doen de hoekmannen / hoekvrouwen dat straks op de beurs ook.
Maar u kan uiteraard ook zelf al deals zoeken. U gaat in onderhandeling met anderen om zo al of niet tot een "match" te komen.  Een hoekman kan u daar eventueel bij helpen. Als u een deal heeft, dan gaat u even naar een hoekman om de zaak even door te lopen en administratief zo voor te bereiden dat de notaris eea snel kan verwerken.

U kan dan weer snel een volgende deal gaan maken!

Zijn er geld transacties

Neen, dat is niet de bedoeling. De gehele opzet is zo dat er geen transacties zijn op basis van geld. Het aanbod bestaat uit goederen of diensten die via een "match" een vraag naar goederen of diensten invullen. Het is juist de uitdaging om een keer niet in geld te denken. Dat is misschien lastig, maar het biedt ook ruimte voor creativiteit en samenwerking op vlakken die anders eigenlijk niet besproken worden.
Er wordt overigens per afgesloten deal wel een geschatte (maatschappelijke) waarde aangegeven. Al deze waardes opgeteld vormen het fictieve beursvloer resultaat dat op het einde van de beursvloer bekend gemaakt wordt en dat we ook zullen publiceren naar gemeentes en de pers.

Hoe leg ik contacten op de beursvloer?

Of u nu een vraag of een aanbod heeft, voor het maken van een "Match" zal vraag en aanbod met elkaar in contact moeten komen. Dit kan op drie manieren.
1) U loopt op de beurvloer rond en gaat op zoek naar een aanbod dat bij uw vraag past
2) U wordt aangesproken door iemand die een aanbod of een vraag heeft
3) De aanwezige "hoekmannen" weten wat uw aanbod of vraag is en brengen u met iemand in contact

Wat kunt u doen om 'herkenbaarder' te zijn? Zorg er voor dat iedereen kan 'zien' wat u vraagt of biedt. Als al van afstand zichtbaar is wat u wilt, dan is de link veel sneller gelegd. Klamp desnoods een hoekman/vrouw aan. En bovenal, spreek mensen op de beursvloer aan! Iedereen is er om deals te sluiten, dus gene valse schaamte, deals maken!